Hành Trình 110 ngày 21/04/2017 – 365 ngày: Kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc bên trong của mình

Hành Trình 110 ngày 21/04/2017 – 365 ngày:
Chẳng phải quá tuyệt vời sao, khi biết rằng bạn không thể điều khiển thế giới của mình từ bên ngoài? Việc cố gắng kiểm soát mọi thứ từ bên ngoài có vể bất khả thi, bởi vì bạn sẽ phải làm rất rất nhiều việc. Và sự thật: điều đó là không thể, chiếu theo quy luật hấp dẫn.

Để thay đổi thế giới của bạn, tất cả những gì bạn phải làm là kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc bên trong của mình, và sau đó toàn bộ thế giới của bạn sẽ thay đổi.

Trả lời