Hành Trình 127 ngày 08/05/2017 – 365 ngày

Hành Trình 127 ngày 08/05/2017 – 365 ngày:

“Con người là sản phẩm được tạo ra từ chính những suy nghĩ của mình. Họ nghĩ gì, thì họ sẽ trở thành như thế.”

Cầu cho những ai nhìn thấy bức ảnh này sẽ có 1 tháng mới đầy may mắn, bình an và hạnh phúc. 

Trả lời