#👉 208 Hành Trình ngày 28/7/2021 – 365 ngày: Khám phá Vĩ đại nhất trong thế hệ của chúng ta.
“Khám phá vĩ đại nhất trong thế hệ của tôi, đó chính là việc nhận ra một con người có thể biến đổi cuộc sống của mình thông qua việc thay đổi suy nghĩ trong tâm trí mính.” WILLIAM JAMES (1842-1910)

208 Hành Trình ngày 28/7/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 26/7/2020 – 365 ngày: Làm việc tốt không phải là để người khác biết đến.


Viết một bình luận