#👉 209 Hành Trình ngày 29/7/2021 – 365 ngày: Làm thế nào để thấy rõ được mọi thứ?
Khi bạn tìm ra được mục đích của mình, bạn sẽ cảm thấy như trái tim mình được soi rọi bởi ánh sáng của sự đam mê.


Bạn sẽ biết được điều đó một cách rõ ràng, sẽ không còn vẩn đục bất cứ gợn nghi ngờ nào.


209 Hành Trình ngày 29/7/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 27/7/2020 – 365 ngày: 8 đặc điểm của tiểu nhân, nếu đúng 2 điểm thì hãy tránh xa người này


Viết một bình luận