Ngô Văn Hiếu -102 ngày 12/4/2018 – 365 ngày.

Lòng biết ơn vẫn chỉ mãi là những lời nói, lời nói, lời nói, trừ khi bạn cảm nhận được nó một cách mạnh mẽ và sâu sắc. Để thật sự tận dụng được sức mạnh của lòng biết ơn, bạn phải thực hành, thực hành, thực hành cho đến khi bạn đạt đến mức độ sâu sắc nhất củacảm xúc và mức độ cao nhất của tần số.

Đó chính là lòng biết ơn với sức mạnh vĩ đại nhất.

1 bình luận về “Ngô Văn Hiếu -102 ngày 12/4/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận