#⭐️ 087 Hành Trình ngay 27/3/2023 – 365 ngày: Cảm Xúc .Đồng cảm là nghệ thuật thấu hiểu cảm xúc. Khả năng đặt mình vào vị trí của người khác là một chức năng quan trọng hơn trí thông minh, vì nó thể hiện sự trưởng thành của con người.#⭐️ 087 Hành Trình ngay 27/3/2023 – 365 ngày, đã qua năm 2022 – ngày 28/3/2022 – 365 ngày: “Tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi” cũng nói lên phẩm cách của con người.


Viết một bình luận