#245 Hành Trình ngày 01/9/2020 – 365 ngày: Nguyên lý của quy luật hấp dẫn là một công cụ kêu gọi sức mạnh chữa lành ở bên trong chúng ta,Nếu một người tập trung vào bệnh tật thì họ sẽ vô tình thu hút thêm nhiều bệnh tật đến với mình. Mặt khác, nếu một người tập trung hơn vào sức khỏe chứ không phải là bệnh tật, thì quy luật hấp dẫn sẽ làm theo yêu cầu của họ và mang đến sức khỏe.Những nguyên lý của quy luật hấp dẫn là một công cụ đầy hiệu quả để kêu gọi sức mạnh chữa lành ở bên trong chúng ta


Những nguyên lý của quy luật hấp dẫn là một công cụ đầy hiệu quả để kêu gọi sức mạnh chữa lành ở bên trong chúng ta, và nó có thể được sử dụng như một sự hỗ trợ kết hợp hoàn hảo với tất cả những quy trình trị liệu tuyệt vời đang được sử dụng ngày nay.Hãy nhớ rằng nếu bên trong chúng ta không có sức mạnh chữa lành, thì sẽ không có gì được chữa lành cả.
#235 Hành Trình 01/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019, ngày 02/09/2019 – 365 ngày: Thành thật chính giúp thân thể khỏe mạnh1 bình luận về “#245 Hành Trình ngày 01/9/2020 – 365 ngày: Nguyên lý của quy luật hấp dẫn là một công cụ kêu gọi sức mạnh chữa lành ở bên trong chúng ta,”

Viết một bình luận