TIỀN ĐIỆN TỬ ONECOIN

TIỀN ĐIỆN TỬ ONECOIN

Hiện tại onecoin có tới 17 triệu tài khoản, số lượng nhà đầu tư tới 2,7 triệu người, đông đảo nhất thế giới.

Thông tin mới : Khi lên sàn, coin dự kiến giá khoảng 50 euro vào tháng 4.2018, không chỉ là 25- 30 euro nữa. Thông tin chính thống từ sếp Quý, dựa trên thông tin do Hiện tại onecoin có tới 17 triệu tài khoản, số lượng nhà đầu tư tới 2,7 triệu người, đông đảo nhất thế giới.Quá tuyệt vời!

http://dantri.com.vn/kinh-doanh/da-cap-tien-ao-se-khong-con-ngoai-vong-phap-luat-20161213110127852.htm11month

https://www.cryptocoinsnews.com/french-central-bank-conducts-interbank-blockchain-experiment/

Một trả lời tới to “TIỀN ĐIỆN TỬ ONECOIN”

Trả lời