#👉 236 Hành Trình ngày 25/8/2021 – 365 ngày: Muốn có tiền phải…. không cần tiền


Khi bạn không còn cảm thấy cần tiền bạc nữa, thì khi ấy tiền bạc sẽ tìm đến với bạn.Cảm giác cần tiền đến từ ý nghĩ rằng bạn không có đủ tiền, và nếu vậy thì bạn sẽ cứ thế, cứ tiếp tục tạo ra việc mình không có đủ tiền.


Bạn luôn luôn ở trong quy trình sáng tạo, và cụ thể đối với vấn đề về tiền bạc, thì bạn có thể chọn để tạo ra sự thiếu thốn hay tạo ra sự dư thừa.
236 Hành Trình ngày 25/8/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 23/8/2020 – 365 ngày: bởi vì bạn đã sở hữu những kiến thức về quy luật hấp dẫn,


Viết một bình luận