Hành trình 90 ngày 01/04/2017 – 365 ngày: Trở thành chủ nhân cảm xúc chính mình. 

Hành trình 90 ngày 01/04/2017 – 365 ngày: 

Khi bạn không còn là nô lệ cho những cảm xúc và ý nghĩ của bản thân nữa – khi mà chúng không còn có thể thực hiện bất cứ điều gì mà không có sự cho phép của bạn – thì khi ấy bạn đã trở thành chủ nhân của chính bản thân mình, và toàn bộ cuộc sống của bạn trong thế giới này sẽ thay đổi. Bạn sẽ trở thành Chủ nhân của quy luật, của chính bạn cũng như của cuộc sống.

Viết một bình luận