Hành Trình 113 ngày 23/4/2018 – 365 ngày.

Quy trình sáng tạo luôn là quy trình bạn khiến mình đạt đến tần số hòa hợp vớiđiều mình muốn. Quy trình ấy không đơn giản chỉ phụ thuộc vào quy luật hấp dẫn mà còn phụ thuộc vào bạn. Có thể ngày hôm nay bạn nghĩ những điều tốt đẹp, nhưng đến ngày mai thì không còn nghĩ những điều tốt đẹp như thế nữa. Rồi đến ngày kia bạn lại nghĩ những điều tốt đẹp, cứ thế tiếp dễn.

Bạn phải học cách giữ mình luôn ở một trạng thái tin tưởng đến nỗi không gì có thể làm suy suyển. Và thông qua việc luyện tập, bạn sẽ ngày càng trở nên giỏi hơn trong việc này

1 bình luận về “Hành Trình 113 ngày 23/4/2018 – 365 ngày.”

Viết một bình luận