https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Ngô Văn Hiếu-Hành trình 146 ngày 27/05/2017 – 365 ngày:


Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Hãy tập trung vào những điều tuyệt vời về bạn, và nếu như tâm trí bạn bắt đầu phê phán một phần nào đó của bản thân, thì hãy loại bỏ ngay những suy nghĩ ấy. Hãy chấm dứt nó ngay lập tức và tiếp tục chuyển hướng tâm trí mình vào những điều tốt đẹp của bản thân. Nếu bạn tập trung vào những điều tốt đẹp của mình, bạn sẽ thu hút được rất nhiều điều tốt đẹp.

 

Hãy đối xử tử tế với chính mình, bởi vì bạn xứng đáng với điều đó!

Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 145 ngày 26/05/2017 – 365 ngày: ” Bây Giờ, Hiện Tại ”

Đối với quy luật hấp dẫn, không có quá khứ và cũng không tồn tại tương lai, chỉ có hiện tại mà thôi. Vì vậy, hãy chấm dứt việc nghĩ đến cuộc sống trong quá khứ và cho rằng nó đầy khó khăn, thống khổ hay đau đớn, cũng đừng suy nghĩ về nó theo bất cứ một hướng tiêu cực nào khác.

Hãy nhớ rằng quy luật chỉ hoạt động trong hiện tại, vậy nên khi bạn nói về cuộc sống trong quá khứ của mình một cách tiêu cực, quy luật sẽ thu nhận những lời nói của bạn và sẽ mang những điều đó trở lại với bạn trong HIỆN TẠI.

 

Share