https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Hành Trình 98 ngày 09/04/2017 – 365 ngày: Thay đổi cách bạn nghĩ và hành động bằng tiền.

Hành Trình 98 ngày 09/04/2017 – 365 ngày.
Thay đổi cách bạn nghĩ và hành động bằng tiền. Bất kỳ suy nghĩ tiêu cực hoặc mục tiêu không rõ ràng sẽ ngăn cản bạn trở lại từ thành công về tài chính và cá nhân.
Dành thời gian để thiết lập và viết ra các mục tiêu của bạn. Chuyển đổi mong muốn của bạn thành những mục tiêu có thể đạt được, và bạn sẽ trở nên hoàn toàn không thể vượt qua được.

Hành trình 97 ngày 08/04/2017 – 365 ngày: Quy luật hấp dẫn là quy luật của quy trình sáng tạo.

Hành trình 97 ngày 08/04/2017 – 365 ngày.
Không một ai bị số phận định trước là sẽ phải sống một cuộc đời nghèo khó cả, bởi vì mỗi người trong chúng ta đều có khả năng thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của mình.

Quy luật hấp dẫn là quy luật của quy trình sáng tạo, và nó cho phép mỗi người tạo ra cuộc sống họ mong muốn. Mỗi con người có những tình huống thử thách khác nhau mà họ phải vượt qua, nhưng mỗi người đều có cơ hội để đạt được bất kỳ điều gì – và thay đổi mọi thứ.

Share