https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Hành Trình 51 ngày 21/02/2017 – 365 ngày: TRỞ THÀNH một xung động tương thích..

Hành Trình 51 ngày 21/02/2017 – 365 ngày: 

Bởi vì mọi thứ vốn đã tồn tại sẵn trong thế giới tinh thần – tất cả những thứ bạn muốn cũng đã tồn tại – và sự thật là nó vẫn luôn luôn tồn tại bởi vì trong thế giới tinh thần không hề có khái niệm thời gian.

Đây có thể là một khái niệm khó hiểu đối với tâm trí vật lý giới hạn của chúng ta. Nhưng điều quan trọng là bạn sẽ hiểu được rằng: nếu điều mình muốn vốn đã tồn tại, thì tại thời điểm bạn đưa yêu cầu, nó cũng sẽ được mang đến cho bạn.

Và tất cả những gì bạn cần làm để mang điều mình muốn từ thế giới tinh thần sang thế giới vật chất, đó là phát ra những xung động giống chính xác với xung động của thứ bạn muốn. Bạn không cần phải tạo ra điều mình muốn, bởi vì nó vốn đã tồn tại sẵn rồi.

Hãy TRỞ THÀNH một xung động tương thích với điều mà bạn muốn, và bạn sẽ mang điều đó vào thế giới vật chất thông qua bản thân mình.

MỞ RỘNG HAI CỬA CHÍNH TRONG THỜI GIAN DÀI:

 MỞ RỘNG HAI CỬA CHÍNH TRONG THỜI GIAN DÀI:

1/. Nguy hại:- Bất luận hai cửa chính có đối diện nhau hay không, vẫn hình
thành nên khí đối lưu, nguyên khí chảy ra ngoài khá nhanh , không phù hợp với nguyên tắc tụ khí.


2/. Phương pháp hoá giải: – Khi không có trường hợp gì đặc biệt trong cùng một khoảng thời gian nên mở một cửa chính.

Hành Trình 50 ngày 20/02/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 50 ngày 20/02/2017 – 365 ngày.

“Hiện trạng của chúng ta – tất cả đều là kết quả những gì chúng ta đã nghĩ đến. … Nếu một người nói hoặc hành động với suy nghĩ tà ác, thì sự đau khổ sẽ theo bước anh ta. … Nếu một người nói hay hành động với suy nghĩ thuần khiết, thì hạnh phúc sẽ đi cùng anh ta, giống như một chiếc bóng không bao giờ rời khỏi chủ nhân.”

ĐỨC PHẬT (khoảng năm 565 TCN đến năm 484 TCN)

Share