Hành Trình 289 ngày 16/10/2017 – 365 ngày.

Bạn không thể sử dụng quy luật hấp dẫn để áp đặt và chống lại ý chí cá nhân của một người nào đó. Nếu bạn suy nghĩ kỹ càng về điều này, và cụ thể là trong tình huống của các mối quan hệ lãng mạn, thì bạn chỉ có thể rút ra một kết luận như sau: ơn trời là quy luật đã hoạt động theo phương thức này. Nếu nó không hoạt động như thế, thì một người nào đó có thể quyết định rằng bạn là tình yêu đích thực của đời họ, và sử dụng quy luật để áp đặt điều này lên bạn. Nhưng thực tế là họ không thể làm như thế, và bạn cũng không thể.

Hành Trình 288 ngày 15/10/2017 – 365 ngày.

Bạn có mối liên kết với luật hấp dẫn, và thông qua sự liên kết ấy, bạn tạo ra cuộc sống của mình. Tất cả những người khác cũng đều có mối liên kết với quy luật hấp dẫn, và họ cũng đang tạo ra cuộc sống của chính họ. Điều đó có nghĩa là bạn không thể sử dụng quy luật hấp dẫn để áp đặt và chống lại ý chí cá nhân của một người khác. Nếu bạn thử làm điều này, thì bạn phải đối mặt với một nguy cơ cao là chính ý chí cá nhân của bạn sẽ bị tước đi. 

Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 285 ngày 12/10/2017 – 365 ngày.

Để thu hút những điều bạn muốn cho một cuộc sống hạnh phúc hơn, bản thân bạn phải trở thành một thỏi nam châm đầy hạnh phúc.

Hạnh phúc sẽ thu hút hạnh phúc.

Để trở thành một thỏi nam châm hạnh phúc, bạn cần phải cảm thấy hạnh phúc, suy nghĩ những điều hạnh phúc, và thực hiện những hành động đầy hạnh phúc đối với người khác.Để khiến bản thân chìm ngập trong cảm xúc hạnh phúc mạnh mẽ, hãy làm thấy cả những gì bạn có thể để mang lại hạnh phúc cho người khác.

Hành Trình 280 ngày 07/10/2017 – 365 ngày.

 

Cố gắng thay đổi ai đó chỉ là một việc phí thời gian vô ích. Ngay chính bản thân ý nghĩ muốn thay đổi ai đó cũng nói lên được việc bạn nghĩ bản thân họ hiện tại không đủ tốt, ý nghĩ này đầy sự phán xét và phản đối. Đây không phải là ý nghĩ của sự trân trọng hay cảm thông, và những ý nghĩ như thế chỉ mang đến sự chia tách giữa bạn và người đó.

Share