Hành Trình 36 ngày 05/2/2018 – 365 ngày.

Vũ trụ có vô vàn cách để biến ước mơ của bạn trở thành sự thật, và tôi có thể đảm bảovới bạn rằng khi bạn phát ra ước mơ của mình ở thế giới bên trong, thì nó sẽ xuất hiện ở thế giới bên ngoài theo những cách mà bạn không thể nào tưởng tượng được.

Hãy khiến ước mơ ấy trở thành sự thật ở thế giới bên trong, và Vũ trụ sẽ lo liệu tất cả những phần còn lại cho bạn.

Đọc tiếpHành Trình 36 ngày 05/2/2018 – 365 ngày.

Hành Trình 34 ngày 3/2/2018 – 365 ngày.

Bạn có biết rằng khi bạn cố gắng và tìm hiểu xem mong muốn của mình sẽ trở thành hiện thực “bằng cách nào”, thì thật ra khi ấy bạn đang đẩy mong muốn đi xa khỏi mình? Khi bạn cố gắng và tìm hiểu xem mình sẽ có được điều mình muốn “bằng cách nào”, thì bạn đang gửi đi một thông điệp rất mạnh mẽ đến Vũ trụ, nói với nó rằng bạn đang không có được điều mình muốn. Và nếu như bạn không thể phát ra được tần số chính xác như khi bạn có được điều mình muốn, thì làm sao Vũ trụ có thể tìm ra tín hiệu của bạn và mang nó đến với bạn được?

Đọc tiếpHành Trình 34 ngày 3/2/2018 – 365 ngày.

Hành Trình 33 ngày 2/2/2018 – 365 ngày.

Yêu cầu, Tin tưởng, Đón nhận – chỉ cần ba bước đơn giản này để tạo ra điều bạn muốn. Tuy nhiên, thông thường thì bước thứ hai – tin tưởng – là bước khó khăn nhất. Nhưng nó cũng chính là bước tuyệt vời nhất mà bạn có thể thực hiện được. Tin tưởng nghĩa là không có bất cứ một gợn nghi ngờ nào. Tin tưởng nghĩa là không suy suyển. Tin tưởng nghĩa là niềm tin tuyệt đối. Tin tưởng có nghĩa là luôn vững vàng dù bất cứ điều gì xảy ra ở thế giới bên ngoài đi chăng nữa.

Khi bạn thật sự làm chủ được việc tin tưởng, thì bạn sẽ làm chủ được cả cuộcsống của mình.

Đọc tiếpHành Trình 33 ngày 2/2/2018 – 365 ngày.

Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 30 ngày 30/1/2018 – 365 ngày.

Nếu một người nào có những ý nghĩ tiêu cực về người khác, thì những ý nghĩ tiêu cực ấy luôn luôn quay trở lại với họ – với một số lượng được nhân lên gấp nhiều lần. Không quan trọng việc có bao nhiêu người đang nghĩ điều tiêu cực về một người cụ thể nào đó, nếu bản thân người ấy đang vui vẻ thì những ý nghĩ tiêu cực đó không bao giờ có thể chạm đến họ, bởi vì họ đang ở một tần số khác. Thay vào đó, tất cả những ý nghĩ tiêu cực ấy sẽ quay trở lại với người đang nghĩ đến chúng.

Không một ai có thể mang sự tiêu cực đến với cuộc sống của bạn thông qua suy nghĩ củahọ, trừ khi chúng ta cho phép tần số của chính mình hạ thấp đến mức bằng với những tần số tiêu cực của họ.

Hành Trình 29 ngày 29/1/2018 – 365 ngày.

Toàn bộ thế giới này, và tất cả những chi tiết nhỏ trong một ngày của bạn đều đang thể hiện cho bạn biết thế giới bên trong bạn hiện đang ở tần số nào. Những bằng chứng thông báo về tần số hiện tại của bạn vốn đang được truyền đến với bạn trong mỗi khoảnh khắc mà bạn trải qua, mỗi con người mà bạn gặp gỡ, mỗi tình huống, và mỗi sự việc.

Cuộc sống đang phản chiếu lại những điều mà bạn đang thể hiện ở thế giới bên trong.

Share