#122 Hành Trình ngày 02/5/2021 – 365 ngày: Hãy là thuyền trưởng trên con tàu của bạn.
Ai là thuyền trưởng con tàu của bạn? Bạn biết rằng nếu như con tàu ấy không có ai cầm lái thì nó sẽ bị sóng biển đánh dập tơi bời và va vào đá tan tác. 

Hãy nghĩ rằng cơ thể của mình là một con tàu, tâm trí bạn là động cơ của tàu, và bạn chính là thuyền trưởng của con tàu ấy! 

Hãy chịu trách nhiệm điều khiển con tàu của mình, có như thế thì bạn mới có thể sử dụng được sức mạnh của động cơ để cầm lái cho con tàu đến được với cái đích mà bạn mong đợi.122 Hành Trình ngày 02/5/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 01/5/2020 – 365 ngày: Nhân quả báo ứng: Vong ân bội nghĩa, bị đầu thai làm súc vật để trả nợ


Trả lời