#090 Hành Trình ngày 30/3/2020 – 365 ngày: Khéo quá lại thành dở, khôn lỏi không bằng chân thành

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/3/30:

#90 Hành Trình ngày 31/03/2019 – 365 ngày: Sự giáo dưỡng tốt nhất đôi khi không thể hiện ở những việc lớn lao mà qua các tiểu tiết này

Đọc tiếp#090 Hành Trình ngày 30/3/2020 – 365 ngày: Khéo quá lại thành dở, khôn lỏi không bằng chân thành

#089 Hành Trình ngày 29/3/2020 – 365 ngày: Đúc kết ‘3+3+3’ điều không nên làm khi đến tuổi trung niên

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/3/29:

#89 Hành Trình ngày 30/03/2019 – 365 ngày: Vợ chồng hạnh phúc hay không, nhìn vào bữa cơm là đủ biết

Đọc tiếp#089 Hành Trình ngày 29/3/2020 – 365 ngày: Đúc kết ‘3+3+3’ điều không nên làm khi đến tuổi trung niên

#088 HànhTrình ngày 28/3/2020 – 365 ngày: Có một kiểu hẹp hòi mang tên ‘Định kiến’, có một thứ tình thương gọi là ‘Tôn trọng’.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/3/28:

#88 Hành Trình ngày 29/03/2019 – 365 ngày: Họa phúc không ngẫu nhiên tìm đến, mà chính là do con người tự chiêu mời.

Đọc tiếp#088 HànhTrình ngày 28/3/2020 – 365 ngày: Có một kiểu hẹp hòi mang tên ‘Định kiến’, có một thứ tình thương gọi là ‘Tôn trọng’.

#087 Hành Trình ngày 27/3/2020 – 365 ngày: Sức khỏe mới chính là bất động sản quý giá nhất đời người.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/3 27:

#87 Hành Trình ngày 28/03/2019 – 365 ngày: Người có thể khiến bạn thoải mái tự tại, mới có thể thực sự mang hạnh phúc cho bạn

Đọc tiếp#087 Hành Trình ngày 27/3/2020 – 365 ngày: Sức khỏe mới chính là bất động sản quý giá nhất đời người.

#086 Hành Trình ngày 26/3/2020 – 365 ngày: Người thành đạt không mù quáng chạy theo xu thế.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/2/26:

#86 Hành Trình ngày 27/03/2019 – 365 ngày: Cảnh giới hạnh phúc thực sự: Thân không có bệnh, tâm chẳng lo phiền.

Đọc tiếp#086 Hành Trình ngày 26/3/2020 – 365 ngày: Người thành đạt không mù quáng chạy theo xu thế.

#085 Hành Trình ngày 25/3/2020 – 365 ngày: Một chữ Nhẫn có thể dưỡng thân tâm, hãy học Nhẫn để đời này sung túc

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/3/25:

#85 Hành Trình ngày 26/03/2019 – 365 ngày: Hãy trở thành vầng thái dương, chứ đừng nên dựa vào hào quang của người khác

Đọc tiếp#085 Hành Trình ngày 25/3/2020 – 365 ngày: Một chữ Nhẫn có thể dưỡng thân tâm, hãy học Nhẫn để đời này sung túc

#084 Hành Trình ngày 24/3/2020 – 365 ngày: Đời người chẳng qua cũng chỉ là một bát cơm

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/3/24:

#84 Hành Trình ngày 25/03/2019 – 365 ngày: Đức cần đi đôi với tài, như vậy cơ hội thành công ắt sẽ cao.

Đọc tiếp#084 Hành Trình ngày 24/3/2020 – 365 ngày: Đời người chẳng qua cũng chỉ là một bát cơm

#083 Hành Trình ngày 23/3/2020 – 365 ngày: Nhìn xa là tầm mắt, nhìn rộng là trí tuệ, xem nhẹ là cảnh giới.


HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/3/23::

#83 Hành Trình ngày 24/03/2019 – 365 ngày: Đời này, không cầu bạn bè đông đúc chỉ cầu một người tri kỷ, không cầu sống lâu trăm tuổi chỉ cầu hạnh phúc an yên.

Đọc tiếp#083 Hành Trình ngày 23/3/2020 – 365 ngày: Nhìn xa là tầm mắt, nhìn rộng là trí tuệ, xem nhẹ là cảnh giới.

#082 Hành Trình ngày 22/3/2020 – 365 ngày: Đạm bạc mới là chân thật, yên ổn chính là phúc phận

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/3/22:

#82 Hành Trình ngày 23/03/2019 – 365 ngày: Người có thể chịu đựng mới có thể đạt tới cảnh giới cao của cuộc đời.

Đọc tiếp#082 Hành Trình ngày 22/3/2020 – 365 ngày: Đạm bạc mới là chân thật, yên ổn chính là phúc phận