#029 Hành Trình ngày 29/1/2021 – 365 ngày: Mục đích thực sự của cuộc sống.“Mục đích của cuộc sống là sự phát triển nội tại. Là để hoàn toàn nhận ra được bản chất thật sự của một con người – và đó chính là lý do mà mỗi chúng ta tồn tại.”

OSCAR WILDE (1854-1900)

029 Hành Trình ngày 29/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 29/1/2020 – 365 ngày: Để sống vui vẻ bình an, 9 điều này bạn nhất định phải buông bỏ.


Viết một bình luận