#030 Hành Trình ngày 30/1/2021 – 365 ngày: Sự hào phóng của tự nhiên.
Hãy dành một khoảng thời gian để nghĩ về tất cả những điều mà tự nhiên trao tặng cho bạn vào mỗi ngày, tất cả những điều ấy là để giúp bạn có thể tiếp tục tồn tại. 

Thế nhưng tự nhiên chưa bao giờ yêu cầu nhận lại bất cứ điều gì cả.

Đó chính là sự cho đi thật sự.

030 Hành Trình ngày 30/1/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 30/1/2020 – 365 ngày: Nhân cách càng lớn càng không tranh, trí huệ càng cao càng không tham.


Viết một bình luận