Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 165 ngày 15/06/2017 – 365 ngày.

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Câu chuyện về ba chú khỉ thông thái không?

"Tại đền Toshogu ở Nikko, Nhật Bản, có một điêu khắc cổ có hình 3 con khỉ: một con lấy 2 tay che mắt; một con lấy 2 tay che tai; một con lấy 2 tay che miệng. 

 3 con khỉ này đưa ra một phương châm xử thế: “Không thấy điều xấu, không nghe điều xấu, không nói điều xấu (See no evil, Hear no evil, Speak no evil)."

Không thấy điều xấu.

Không nghe điều xấu.

Không nói điều xấu.

Điều đó có nghĩa là: Không thấy điều tiêu cực, không nghe điều tiêu cực, không nói điều tiêu cực.

Ba chú khỉ ấy quả thực rất thông thái!

Viết một bình luận