Hành trình 73 ngày 15/03/2017 – 365 ngày: ”Kiểm soát các ý nghĩ của mình.”

Hành trình 73 ngày 15/03/2017 – 365 ngày.
“Số phận của chúng ta không được định đoạt bởi một thế lực bên ngoài nào đó, chúng ta tự định đoạt số phận của chính mình. Những gì chúng ta suy nghĩ và thực hiện trong hiện tại sẽ quyết định điều sẽ xảy ra với mình trong tương lai.

 

Đọc tiếpHành trình 73 ngày 15/03/2017 – 365 ngày: ”Kiểm soát các ý nghĩ của mình.”

Share