#131 Hành Trình ngày 11/05/2019 – 365 ngày: Sông có khúc, người có lúc, vạn sự tùy duyên.

Xem Youtobe: Sự Tích Chim Hải Âu

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 131 ngày 11/5/2018 – 365 ngày.
Con người hiện nay bị chi phối quá nhiều bởi công nghệ, mạng xã hội khiến cho các mối quan hệ trở nên hời hợt và thiếu tự tin trong giao tiếp.[....]

Đọc tiếp#131 Hành Trình ngày 11/05/2019 – 365 ngày: Sông có khúc, người có lúc, vạn sự tùy duyên.

Share