#133 Hành Trình ngày 13/5/2021 – 365 ngày: Ý thức về sự tồn tại Luật Hấp Dẫn.
Tôi biết bạn đang rất nóng lòng để bắt đầu hành trình 365 ngày sống với Luật Hấp Dẫn này. Và tôi muốn gửi đến bạn bài học quan trọng này:

GANDHI đã từng nói:

“Con người là sản phẩm được tạo ra từ chính những suy nghĩ của mình. Họ nghĩ gì, thì họ sẽ trở thành như thế.”


Vì thế mọi kết quả hiện tại của bạn là do chính Suy Nghĩ của bạn tạo nên.

133 Hành Trình ngày 13/5/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 12/5/2020 – 365 ngày: 2020 Nếu bạn vẫn được nhận tiền lương thì xin hãy trân trọng ông chủ của bạn.


Viết một bình luận