Nguyên Tắc Vàng thứ 02: “ĐẦU TƯ CHỨ KHÔNG PHẢI ĐẦU CƠ”.


Khái niệm đầu tư và đầu cơ đôi khi rất hay bị lẫn lộn làm cho việc tham gia hoạt động trên thị trường bị hiểu rất khác nhau vì vậy dẫn đến những kết quả cũng rất khác nhau, hiểu rõ bản chất của việc đầu tư hay đầu cơ ngay từ khi tham gia giúp ích cho ta tránh được những thiệt hại to lớn khi tách mình ra khỏi những biến động của thế giới và thị trường bên ngoài.


Đọc tiếp

⭐️⭐️⭐️ Nguyên Tắc Vàng thứ 01 trong đầu tư: Nguyên Tắc An Toàn Vốn.


Đừng bao giờ để mất vốn (hay còn gọi là nguyên tắc An toàn vốn), 

Nguyên tắc an toàn là nguyên tắc số một trong đầu tư, nó trái ngược rất nhiều với suy nghĩ của các nhà đầu cơ khác, rằng lợi nhuận cao đồng nghĩa với rủi ro cao.

Đọc tiếp