Ngày 18: Quyết định số mệnh theo suy nghĩ, cảm xúc, hành động ra Kết Quả, hãy hành động ngay hôm nay.

Ngày 18:

Quyết định số mệnh theo suy nghĩ, cảm xúc, hành động ra Kết Quả, hãy hành động ngay hôm nay.

Lời bạn nói, Ý tưởng bạn nghĩ, thức ăn bạn dùng, hành động thực hiện, tất cả đang hình thành Số Mệnh – giúp bạn trở thành người như thế nào?

 

Và cuộc đời bạn ra sao. Lựa chọn nhỏ sẽ dẫn đến kết quả lớn. Không có gì gọi là một ngày vô nghĩa.#Thanksgiving