Ngô Văn Hiếu-Kỷ Nguyên mới chăm sóc khách hàng tự động.

Thông tin quyển sách :

 

 

khách hàng tự động qua Inbox Facebook với 
chiến thuật sử dụng Chatbot mà Success Oceans 
đang dùng. Tăng tỷ lệ đơn hàng, tăng tương tác 
và bán hàng lại.
Chatbot Facebook Messenger – Kỷ nguyên mới 
của chăm sóc khách hàng tự động – Tỷ lệ mở tin 
nhắn hơn 80%
Bạn có sử dụng Facebook để kinh doanh không?
Hay bạn có sử dụng Facebook để quảng cáo 
không?
Bạn có Fanpage không?
Nếu câu trả lời là: CÓ…
Chào mừng bạn đến với kỷ nguyên mới của việc 
chăm sóc khách hàng tự động.
Ngoài Email Marketing, ngoài SMS Marketing, bây giờ 
chúng ta đã có Facebook Messenger.

Nhận quyển sách tại đây:

Tác giả:

Cảm ơn, Hoàng Bá Tầu

Co-Founder Success Oceans.

1 bình luận về “Ngô Văn Hiếu-Kỷ Nguyên mới chăm sóc khách hàng tự động.”

Viết một bình luận