#01 Hành Trình ngày 01/01/2019 – 365 ngày: Ngô Văn Hiếu viết Quà Tặng Cuộc Sống

Điều ước bất ngờ của cậu học trò nghèo dành cho bạn gái

Thứ Ba, ngày 01/01/2019 10:03 AM

Năm 2019 – Ngô Văn Hiếu chia sẽ Quà Tặng Cuộc Sống lên trang Http://ngovanhieu.net những mẫu chuyện nhỏ rất rất đời thường?
Mọi người sẽ suy nghĩ đặt câu hỏi tại sao?…
Bật mí giải mã qua những câu chuyện nhỏ, cốt lỗi vấn đề để giải thích cho những nang giải việc hình thành nên tính cách  ‘x…’ 

Bài học từ câu chuyện: 

Dám Từ bỏ cái chúng ta đang có cho người khác mong ước nhỏ nhoi.

Đời người Vô Thường – Làm được điều này: Học cách Cho Trước.

Phút nhìn lại ngày hôm nay của năm 2018:

Hành Trình 01 ngày 01/01/2018 – 365 ngày: Happy New Year 2018!

1 – 2 – 3 : Đón Chào Năm 2018 Happy New Year !!! 

Khi bạn mới bắt đầu học cách điều khiển tần số tồn tại của mình (thông qua suy nghĩ và cảm xúc), có thể bạn sẽ thấy mình trải qua nhiều thời điểm thăng trầm và không ổn định, có thể bạn sẽ thấy mình nhảy liên tục từ tần số này sang tần số khác. [….]

 

Trả lời