Hành Trình 180 ngày 30/06/2017 – 365 ngày: Tạo ra tiền bạc thông qua việc sử dụng quy luật hấp dẫn

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Dưới đây là bốn yếu tố cơ bản để tạo ra tiền bạc thông qua việc sử dụng quy luật hấp dẫn:

1. Trong một ngày, hãy suy nghĩ về sự đủ đầy nhiều hơn là sự thiếu thốn về tiền bạc.

2. Hãy trở nên vui vẻ ngay bây giờ, không cần phải có tiền.

3. Hãy thật sự biết ơn mọi thứ mà bạn đang có vào lúc này.

4. Hãy cho người khác những điều tốt đẹp nhất của bạn. Bốn bước này rất dễ dàng. Bạn hoàn toàn có thể làm được nếu bạn thật sự muốn.

Viết một bình luận