#264 Hành Trình ngày 20/9/2020 – 365 ngày: Bạn không sinh ra để nghèo khó.

Không một ai bị số phận định trước là sẽ phải sống một cuộc đời nghèo khó cả, bởi vì mỗi người trong chúng ta đều có khả năng thay đổi mọi thứ trong cuộc sống của mình.
Quy luật hấp dẫn là quy luật của quy trình sáng tạo, và nó cho phép mỗi người tạo ra cuộc sống họ mong muốn.

Mỗi con người có những tình huống thử thách khác nhau mà họ phải vượt qua, nhưng mỗi người đều có cơ hội để đạt được bất kỳ điều gì – và thay đổi mọi thứ.264 Hành Trình ngày 20/9/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 21/09/2019 – 365 ngày: Tâm bình lặng như nước đến từ những tháng năm tôi luyện.


1 bình luận về “#264 Hành Trình ngày 20/9/2020 – 365 ngày: Bạn không sinh ra để nghèo khó.”

Viết một bình luận