Ngô Văn Hiếu – 69 ngày 10/3/2018 – 365 ngày.

Kết hợp quy luật trao đổi công bằng trong cuộc sống chính là một cách để bạn sống theo quy luật hấp dẫn.

 

Hãy đảm bảo rằng bạn luôn luôn trao đổi công bằng trong công việc, và trong đời sống cá nhân của mình.

#Sách: Nhà Giả Kim

Trong công việc, hãy luôn luôn cho đi nhiều giá trị hơn so với số tiền mà bạn nhận được.

Trong đời sống cá nhân, hãy luôn luôn cho lại những gì bạn đã nhận được.

Nếu như bạn đã nhận được sự hỗ trợ từ người khác khi bạn đang cần sự giúp đỡ, thì sau này, khi một người yêu cầu bạn giúp đỡ, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ cho lại sự hỗ trợ mà mình đã nhận được trước đây. Tất cả những sự giúp đỡ ấy đã đến với bạn thông qua Vũ trụ, và vì vậy nên khi bạn cho lại sự giúp đỡ ấy, thì bạn đang cho đi chúng – trở lại với Vũ trụ.

Đây chính là việc sống theo quy luật trao đổi công bằng, và sống theo quy luật hấp dẫn.

Một trả lời tới to “Ngô Văn Hiếu – 69 ngày 10/3/2018 – 365 ngày.”

Trả lời