#213 Hành Trình ngày 31/7/2020 – 365 ngày: Bờ vai của cha là điểm tựa vững trãi cho con.


Hành Trình đã qua năm 2019,

#213 Hành Trình ngày 31/7/2020, đã qua năm 2019 #213 Hành Trình ngày 01/08/2019 – 365 ngày: Nếu cuộc đời không như ý, hãy thử thực hiện những điều nàyĐọc tiếp#213 Hành Trình ngày 31/7/2020 – 365 ngày: Bờ vai của cha là điểm tựa vững trãi cho con.

#212 Hành Trình ngày 30/7/2020 – 365 ngày: Chờ đợi trăm năm chỉ để tỏa hương một lần trong đời – Bài học đáng suy ngẫm về thành công.

Để thành công cần phải chờ đợi, bởi đó là sự tôi luyện cần thiết để mang đến tinh hoa cho sinh mệnh, như một loài hoa chờ đợi cả trăm năm nhưng chỉ tỏa hương trong hai tháng rồi tàn lụi.

Hành Trình đã qua năm 2019,

#212 Hành Trình ngày 30/7/2020

#212 Hành Trình ngày 31/07/2019 – 365 ngày: Người có thể giới cấm được 3 điều này ắt họa rời xa, phúc tự đến

Đọc tiếp#212 Hành Trình ngày 30/7/2020 – 365 ngày: Chờ đợi trăm năm chỉ để tỏa hương một lần trong đời – Bài học đáng suy ngẫm về thành công.

#211 Hành Trình ngày 29/7/2020 – 365 ngày: Một chữ Tín đã hàm chứa đủ 5 phẩm chất lớn nhất của người quân tử.

Hành Trình đã qua năm 2019,

211 Hành Trình ngày 29/7/2020

#211 Hành Trình ngày 30/07/2019 – 365 ngày: Có một mẫu người, thầy tướng số không thể xem đúng mệnh được

Đọc tiếp#211 Hành Trình ngày 29/7/2020 – 365 ngày: Một chữ Tín đã hàm chứa đủ 5 phẩm chất lớn nhất của người quân tử.

#208 Hành Trình ngày 26/7/2020 – 365 ngày: Làm việc tốt không phải là để người khác biết đến.


Hành Trình đã qua năm 2019,

#208 Hành Trình ngày 26/7/2020, đã qua năm 2019,

#208 Hành Trình ngày 27/07/2019 – 365 ngày: Rốt cuộc hạnh phúc là chi, tìm được ở chốn nào?

Đọc tiếp#208 Hành Trình ngày 26/7/2020 – 365 ngày: Làm việc tốt không phải là để người khác biết đến.

#207 Hành Trình ngày 25/7/2020 – 365 ngày: Những triết lý nhỏ mong sao có thể giúp bạn có một năm mới được thuận lợi, hanh thông.


Hành Trình đã qua năm 2019,

#207 Hành Trình ngày 25/7/2020, đã qua năm 2019

#207 Hành Trình ngày 26/07/2019 – 365 ngày: Người thực sự thông minh thường là giả ngốc, kẻ khéo léo toan tính lại hoá hồ đồ

Đọc tiếp#207 Hành Trình ngày 25/7/2020 – 365 ngày: Những triết lý nhỏ mong sao có thể giúp bạn có một năm mới được thuận lợi, hanh thông.

#206 Hành Trình ngày 24/7/2020 – 365 ngày: Từ em bé bị bỏ rơi trong thùng rác đến triệu phú thành công với trị giá công ty lên tới 62 triệu USD


Hành Trình đã qua năm 2019:

#Trình ngày 24/7/2020, đã qua #206 Hanh Trình ngày 25/07/2019 – 365 ngày: Biết chờ thời mới có thể thành thục vươn lên.


Đọc tiếp#206 Hành Trình ngày 24/7/2020 – 365 ngày: Từ em bé bị bỏ rơi trong thùng rác đến triệu phú thành công với trị giá công ty lên tới 62 triệu USD

#205 Hành Trình ngày 23/7/2020 – 365 ngày: Chiếm hữu sẽ không tồn tại mãi, hãy trân trọng những gì đang có.


#205 Hành Trình ngày 23/7/2020, đã qua năm 2019, #205 #205 Hành Trình ngày 24/07/2019 – 365 ngày: Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi, đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu.


Đọc tiếp#205 Hành Trình ngày 23/7/2020 – 365 ngày: Chiếm hữu sẽ không tồn tại mãi, hãy trân trọng những gì đang có.

#204 Hành Trình ngày 22/7/2020 – 365 ngày: Trong Tiểu có Đại: Người thành đại sự phải trọng tiểu tiết.


Người xưa nói: “Chớ vì việc thiện nhỏ mà không làm, chớ vì việc xấu nhỏ mà làm”. Việc lớn là do tích lũy những việc nhỏ mà ra…


Hành Trình đã qua 2019:

#204 Hành Trình ngày 22/7/2020, đã qua năm 2019 ngày 23/07 – 365 ngày: Chịu được thống khổ mới có thể mạnh mẽ trưởng thành.

Đọc tiếp#204 Hành Trình ngày 22/7/2020 – 365 ngày: Trong Tiểu có Đại: Người thành đại sự phải trọng tiểu tiết.