#028 Hành Trình ngày 28/1 /2020 – 365 ngày: Có một câu ngạn ngữ nhắc lại không bao giờ thừa: Khi đã đụng đến tiền bạc thì hãy sẵn sàng mất đi tình bạn.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/1/28:

#28 Hành Trình ngày 28/01/2019 – 365 ngày: Ai chưa từng thất bại thì đừng mơ mộng đến chuyện thành công

NGẪM…
Một khi cho vay thì hãy chuẩn bị tinh thần mất bạn lẫn tiền. Bạn hãy nghĩ đến tình huống xấu nhất khi tiền đã không còn trong túi mình.
Trong thời gian gần đây, đã có nhiều bài viết chia sẻ của những người cho bạn bè, người thân vay tiền và bị quỵt hoặc không thu hồi được nợ.

Đọc tiếp