#133 Hành Trình ngày 13/05/2019 – 365 ngày: Khí chất là danh thiếp tốt nhất một đời của bạn.

Xem Youtobe: Lẽ Tự Nhiên

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 133 ngày 13/5/2018 – 365 ngày.
Câu chuyện 3 chiếc áo cũ: Câu chuyện dưới đây sẽ cho ta một bài học kinh doanh ý nghĩa về ý chí, nghị lực và cách chúng ta đối phó với những thử thách trong cuộc sống.[.....]

Đọc tiếp#133 Hành Trình ngày 13/05/2019 – 365 ngày: Khí chất là danh thiếp tốt nhất một đời của bạn.

Share