#78 Hành Trình ngày 19/03/2019 – 365 ngày: Khi thất vọng hãy thử đổi góc nhìn, những gì bạn thấy sẽ có sắc màu khác

Quà Tặng Cuộc Sống: Những bữa cơm mặn của người vợ mất vị giác bẩm sinh

Tóm Tắt:

“Món ăn vợ tớ nấu tuy hơi mặn, nhưng đó là mặn tình mặn nghĩa, vị mặn của tình yêu, của sự hi sinh thầm lặng”, anh chia sẻ với đồng nghiệp.

Xem Video: Những Bữa Cơm Mặn.

Click vào Download để tải Video:

DOWNLOAD:

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 78 ngày 19/3/2018 – 365 ngày.
Dù bạn có nhận thức được hay không, thì hôm nay bạn cũng đã gửi đi một yêu cầu cho ngày mai của mình, dựa trên cuốn catalogue của Vũ trụ. Những suy nghĩ và cảm xúc chủ đạo của bạn trong hôm nay đang tạo ra một tần số có thể tự động xác định được cuộc sống của bạn trong ngày mai sẽ là như thế nào.
Hãy cảm thấy tốt đẹp ngay bây giờ, và cảm thấy như thế trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay, và bạn sẽ khiến cho ngày mai của mình trở nên tuyệt vời. [.... ]

Đọc tiếp#78 Hành Trình ngày 19/03/2019 – 365 ngày: Khi thất vọng hãy thử đổi góc nhìn, những gì bạn thấy sẽ có sắc màu khác

Share