#061 Hành Trình ngày 02/3/2021 – 365 ngày: Tin tưởng vào những điều bạn đã YÊU CẦU.
Hiệu quả của việc đưa ra lời khẳng định phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn có tin tưởng vào điều đó khi bạn nói ra không. 

Nếu không hề có niềm tin, thì lời khẳng định ấy chỉ là những lời nói suông không có chút sức mạnh nào cả. 

Niềm tin sẽ tiếp thêm sức mạnh cho lời nói của bạn. Khi bạn tin vào điều mình nói, thì bạn sẽ tạo ra nó, bất kể điều ấy là gì đi chăng nữa.

061 Hành Trình ngày 02/3/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 01/3/2020 – 365 ngày: 17 câu nói về nhân sinh giúp thay đổi cuộc sống.


Trả lời