Hành Trình 206 ngày 26/07/2017 – 365 ngày.

posted in: Blog | 0

 

Khi bạn tìm ra được mục đích của mình, bạn sẽ cảm thấy như trái tim mình được soi rọi bởi ánh sáng của sự đam mê. Bạn sẽ biết được điều đó một cách rõ ràng, sẽ không còn vẩn đục bất cứ gợn nghi ngờ nào.

Trả lời