https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Hành Trình 125 ngày 05/5/2018 – 365 ngày.

Khi bạn đạt đến mức độ cao nhất của lòng biết ơn, thì mọi ý nghĩ mà bạn nghĩ đến, mọi lời bạn nói ra, và mọi hành động mà bạn thực hiện – tất cả đều đến từ một sự tốt đẹp thuần túy.

Viết một bình luận

Share