#152 Hành Trình ngày 31/5/2020 – 365 ngày: Mẹ nói: Một người nên như cây mận mùa đông, càng khó khăn giá rét, hoa sẽ càng nở đẹp.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/5/31:

#152 Hành Trình ngày 01/06/2019 – 365 ngày: Chỉ cần có một mái nhà, một người bạn, một chút tiền, cuộc đời vậy là đủ.

Đọc tiếp#152 Hành Trình ngày 31/5/2020 – 365 ngày: Mẹ nói: Một người nên như cây mận mùa đông, càng khó khăn giá rét, hoa sẽ càng nở đẹp.

#151 Hành Trình ngày 30/5/2020 – 365 ngày: Danh tiếng không phải nhờ mua bán hay bề ngoài, mà là nhờ sự kính phục từ những người khác.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/5/30:

#151 Hành Trình ngày 31/05/2019 – 365 ngày: Một đời kết thiện duyên, phúc báo muôn vàn kiếp

Đọc tiếp#151 Hành Trình ngày 30/5/2020 – 365 ngày: Danh tiếng không phải nhờ mua bán hay bề ngoài, mà là nhờ sự kính phục từ những người khác.

#150 Hành Trình ngày 29/5/2020 – 365 ngày: 8 “không” giúp cuộc sống thêm hài hòa

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/5/29:

#150 Hành Trình ngày 30/05/2019 – 365 ngày: Sống là do ở ưu hoạn cần lao, chết là do ở yên nhàn cật lạc

Đọc tiếp#150 Hành Trình ngày 29/5/2020 – 365 ngày: 8 “không” giúp cuộc sống thêm hài hòa

#149 Hành Trình ngày 28/5/2020 – 365 ngày: Nhiều khi chẳng để tâm, không phải vì chịu thua, mà là nhận rõ bản thân mình, hiểu được vị trí của đôi bên.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/5/28:

#149 Hành Trình ngày 29/05/2019 – 365 ngày: Một đời kết thiện duyên, phúc báo muôn vàn kiếp

Đọc tiếp#149 Hành Trình ngày 28/5/2020 – 365 ngày: Nhiều khi chẳng để tâm, không phải vì chịu thua, mà là nhận rõ bản thân mình, hiểu được vị trí của đôi bên.

#148 Hành Trình ngày 27/5/2020 – 365 ngày: Lời giận trong lòng không nói ra cũng chẳng phải do khiếp sợ, mà là người biết suy trước nghĩ sau

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/5/27:

#148 Hành Trình ngày 28/05/2019 – 365 ngày: Đời người hệt như giấc mộng chóng tàn, chỉ là nhìn hoa trong sương, nhìn trăng đáy nước

Đọc tiếp#148 Hành Trình ngày 27/5/2020 – 365 ngày: Lời giận trong lòng không nói ra cũng chẳng phải do khiếp sợ, mà là người biết suy trước nghĩ sau

#147 Hành Trình ngày 26/5/2020 – 365 ngày: Phải chăng toàn bộ cha mẹ trên đời đều như vậy?.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/5/26:

#147 Hành Trình ngày 27/05/2019 – 365 ngày: Có những người chỉ vì mưu sinh mà phải dốc hết những gì mình có.

Đọc tiếp#147 Hành Trình ngày 26/5/2020 – 365 ngày: Phải chăng toàn bộ cha mẹ trên đời đều như vậy?.

#146 Hành Trình ngày 25/5/2020 – 365 ngày: Đừng cho đi một cách dễ dàng, đó là thiếu tôn trọng người khác.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/5/25:

#146 Hành Trình ngày 26/05/2019 – 365 ngày: Những chữ này đã tiết lộ 10 trí tuệ lớn của nhân sinh

Đọc tiếp#146 Hành Trình ngày 25/5/2020 – 365 ngày: Đừng cho đi một cách dễ dàng, đó là thiếu tôn trọng người khác.

#144 Hành Trình ngày 23/5/2020 – 365 ngày: Người tồn tại qua ngày ra sức làm phép cộng, người hướng tới hạnh phúc cả đời đều đang làm phép trừ.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/5/23:

#144 Hành Trình ngày 24/05/2019 – 365 ngày: Làm thế nào để hàng phục những ‘con ngựa dữ’ trong tâm bạn?

Đọc tiếp#144 Hành Trình ngày 23/5/2020 – 365 ngày: Người tồn tại qua ngày ra sức làm phép cộng, người hướng tới hạnh phúc cả đời đều đang làm phép trừ.

#143 Hành Trình ngày 22/5/2020 – 365 ngày: Trên bàn tay có 1 điểm huyệt nếu bạn chịu khó ấn vào hằng ngày thì hiệu quả sức khỏe rất tốt.

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2019/5/22:

#143 Hành Trình ngày 23/05/2019 – 365 ngày: Học cách làm chủ bản thân: ‘Gió lớn không lay chuyển được núi!’

Đọc tiếp#143 Hành Trình ngày 22/5/2020 – 365 ngày: Trên bàn tay có 1 điểm huyệt nếu bạn chịu khó ấn vào hằng ngày thì hiệu quả sức khỏe rất tốt.