#181 Hành Trình ngày 30/06/2019 – 365 ngày: Nguyên lý đơn giản của hạnh phúc: ‘Nắm giữ’ chỉ là năng lực, ‘buông xả’ mới là trí huệ

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 181 ngày 30/6/2018 – 365 ngày.
Bạn có biết phong thuỷ của chính mình là nguồn bồi đắp phúc khí. [.....]

Đọc tiếp#181 Hành Trình ngày 30/06/2019 – 365 ngày: Nguyên lý đơn giản của hạnh phúc: ‘Nắm giữ’ chỉ là năng lực, ‘buông xả’ mới là trí huệ

#180 Hành Trình ngày 29/06/2019- 365 ngày: Việc trên đời nói đi nói lại vốn chẳng có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có đáng làm hay không mà thôi

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA MĂM 2018:

Hành Trình 180 ngày 29/6/2018 – 365 ngày.
Nhìn vào 3 điểm này là nhận rõ người có nhân hậu, phúc đức hay không . [......]

Đọc tiếp#180 Hành Trình ngày 29/06/2019- 365 ngày: Việc trên đời nói đi nói lại vốn chẳng có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có đáng làm hay không mà thôi

#179 Hành Trình ngày 28/06/2019 – 365 ngày: Hiểu thấu chữ ‘Kính’ sẽ giúp bạn vạn sự tinh thông, vạn sự thành

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Ngày mới điều mới – 179 ngày 28/6/2018 – 365 ngày.
Chớ ép người khác phải làm những điều bản thân không muốn. [.....]

Đọc tiếp#179 Hành Trình ngày 28/06/2019 – 365 ngày: Hiểu thấu chữ ‘Kính’ sẽ giúp bạn vạn sự tinh thông, vạn sự thành

#178 Hành Trình ngày 27/06/2019 – 365 ngày: Mỉm cười trong nghịch cảnh là khí chất, mỉm cười khi hạnh phúc là tự nhiên,

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 178 ngày 27/6/2018 – 365 ngày.
Giàu sang quý ở nhân từ, nghèo khổ hay ở khí phách – 6 nguyên tắc ứng xử cao nhất trong đời.-[.......]

Đọc tiếp#178 Hành Trình ngày 27/06/2019 – 365 ngày: Mỉm cười trong nghịch cảnh là khí chất, mỉm cười khi hạnh phúc là tự nhiên,

#177 Hành Trình ngày 26/06/2019 – 365 ngày: Vĩnh viễn là bao lâu? Câu trả lời của bậc chân tu khiến người người tỉnh ngộ

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 177 ngày 26/6/2018 – 365 ngày.
Sức mạnh của sự tin tưởng: Dù sẽ có người làm bạn tổn thương nhưng không cho phép mình gục ngã. [....,]

Đọc tiếp#177 Hành Trình ngày 26/06/2019 – 365 ngày: Vĩnh viễn là bao lâu? Câu trả lời của bậc chân tu khiến người người tỉnh ngộ

#176 Hành Trình ngày 25/06/2019 – 365 ngày: Làm sao để được người khác tôn trọng và công việc thăng tiến

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 176 ngày 25/6/2018 – 365 ngày.
Tâm sáng thì vạn sự tự khắc tốt đẹp – Tâm tối thì mọi chuyện đều trở thành u ám.[......]

Đọc tiếp#176 Hành Trình ngày 25/06/2019 – 365 ngày: Làm sao để được người khác tôn trọng và công việc thăng tiến

#175 Hành Trình ngày 24/06/2019 – 365 ngày: Ngu muội sinh ra trong oán giận còn trí huệ sinh ra trong tĩnh lặng

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 175 ngày 24/6/2018 – 365 ngày.
7 mẫu người đáng trân quý + 11 quy tắc nhân quả trong đời. [.......]

Đọc tiếp#175 Hành Trình ngày 24/06/2019 – 365 ngày: Ngu muội sinh ra trong oán giận còn trí huệ sinh ra trong tĩnh lặng

#174 Hành Trình ngày 23/06/2019 – 365 ngày: Trí huệ sinh ra trong tĩnh lặng, còn ngu muội sinh ra trong oán giận

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 174 ngày 23/6/2018 – 365 ngày.
Người thành công, muốn thành việc lớn sẽ không bỏ qua những điều nhỏ nhặt này.[......]

Đọc tiếp#174 Hành Trình ngày 23/06/2019 – 365 ngày: Trí huệ sinh ra trong tĩnh lặng, còn ngu muội sinh ra trong oán giận

#173 Hành Trình ngày 22/06/2019 – 365 ngày: Việc nhỏ làm chẳng xong, sao có thể thành tựu được việc lớn

“Có quan niệm rằng việc sở hữu những thứ lớn hơn – bất kể là điều gì – thì bản thân thứ đó có thể mang lại cho bạn sự thỏa mãn hay hạnh phúc.

Nhưng đây là một sự hiểu lầm lớn.

Không có một người nào, nơi nào hay điều gì có thể mang lại hạnh phúc cho bạn.

Chúng có thể mang đến cho bạn lý do để hạnh phúc và cảm giác được thỏa mãn, nhưng Niềm Vui Sống thật sự lại đến từ bên trong chính bạn.

GENEVIEVE BEHREND (1881-1960)

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 173 ngày 22/6/2018 – 365 ngày.
Cho người khác một lối thoát chính là để lại cho mình một đường lùi.[.....]

Đọc tiếp#173 Hành Trình ngày 22/06/2019 – 365 ngày: Việc nhỏ làm chẳng xong, sao có thể thành tựu được việc lớn

#172 Hành Trình ngày 21/06/2019 – 365 ngày: Oán hận đấu tranh thêm sầu khổ, khoan dung độ lượng mới yên bình

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 172 ngày 21/6/2018 – 365 ngày.
Kính người thì người kính lại mình, tôn trọng người khác là một loại mỹ đức cao thượng.[......]

Đọc tiếp#172 Hành Trình ngày 21/06/2019 – 365 ngày: Oán hận đấu tranh thêm sầu khổ, khoan dung độ lượng mới yên bình