#173 Hành Trình ngày 22/06/2019 – 365 ngày: Việc nhỏ làm chẳng xong, sao có thể thành tựu được việc lớn

“Có quan niệm rằng việc sở hữu những thứ lớn hơn – bất kể là điều gì – thì bản thân thứ đó có thể mang lại cho bạn sự thỏa mãn hay hạnh phúc.

Nhưng đây là một sự hiểu lầm lớn.

Không có một người nào, nơi nào hay điều gì có thể mang lại hạnh phúc cho bạn.

Chúng có thể mang đến cho bạn lý do để hạnh phúc và cảm giác được thỏa mãn, nhưng Niềm Vui Sống thật sự lại đến từ bên trong chính bạn.

GENEVIEVE BEHREND (1881-1960)

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 173 ngày 22/6/2018 – 365 ngày.
Cho người khác một lối thoát chính là để lại cho mình một đường lùi.[.....]

Đọc tiếp