#137 Hành Trình ngày 17/05/2019 – 365 ngày: Đừng hãm mình vào những ảo tưởng, hãy theo đuổi những mục tiêu thiết thực hơn

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA 2018:

Hành Trình 137 ngày 17/5/2018 – 365 ngày.
Nếu bạn đang mắc kẹt với tình trạng làm việc không ngừng nghỉ, từ sáng đến tối trong nhiều ngày hoặc bỏ qua cả thời gian nghỉ, có lẽ bạn nên xem lại cách làm việc của bản thân. [......]

Đọc tiếp#137 Hành Trình ngày 17/05/2019 – 365 ngày: Đừng hãm mình vào những ảo tưởng, hãy theo đuổi những mục tiêu thiết thực hơn

Share