Phương Pháp đẩy lùi Tiêu Cực – Hành Trình 66 ngày 06/3/2018 – 365 ngày.

Dưới đây là cách để chấm dứt những ý nghĩ tiêu cực: Hãy tập trung tâm trí của bạn vào trái tim mình. Hãy hít vào thật sâu, duy trì sự tập trung vào trái tim mình. Thật sự dồn mọi cố gắng để cảm giác về tình yêu trong trái tim bạn. Hãy thở ra, và vẫn tiếp tục tập trung vào trái tim mình, tiếp tục cảm nhận tình yêu trong tim bạn. Hãy lặp lại điều này tổng cộng 7 lần.

Khi bạn làm đúng được điều này, bạn sẽ cảm thấy một sự khác biệt rất lớn trong tâm trí và toàn bộ cơ thể mình. Bạn sẽ cảm thấy bình yên hơn, bạn sẽ cảm thấy tươi sáng hơn, và bạn đã hoàn toàn chấm dứt được những ý nghĩ tiêu cực ấy.