Ngày 15: Khi một gia đình tạo ra “bảng tầm nhìn” (vision board)

Ngày 15:
Khi một gia đình tạo ra “bảng tầm nhìn” (vision board),

điều quan trọng là mỗi thành viên trong gia đình đều có tham gia và muốn tham gia vào việc này. Mỗi người phải cảm thấy vui khi làm việc này. Sau đó, mỗi thành viên trong gia đình có thể chọn điều họ muốn và đặt lên bảng tầm nhìn, không có sự giới hạn hay hạn chế nào cả.

 
Bạn có thể vẽ, cắt những hình ảnh hay viết ra, tất cả đều được.

 
Những người hào hứng nhất với việc này sẽ tự động tập trung vào tấm bảng này mỗi ngày, và họ sẽ là những người biến điều họ muốn trở thành sự thật. Bạn phát ra càng nhiều năng lượng thì mọi thứ sẽ càng trở thành sự thật nhanh hơn.

Một trái tim nhiệt huyết đầy sự hứng khởi và cảm xúc sẽ là một nguồn năng lượng thu hút cực kỳ lớn.
 

Ngày 8: Một cuộc sống cân bằng giữa trái tim và lý trí

Ngày 8:

Một cuộc sống cân bằng giữa trái tim và lý trí


là một cuộc sống thật sự hạnh phúc. Khi trái tim và lý trí tìm được sự cân bằng, cơ thể bạn sẽ ở trong trạng thái hòa hợp tuyệt đối. Và cuộc sống của bạn cũng sẽ như vậy.