https://ngovanhieu.net/wp-content/uploads/2019/03/paparazzi-Chorus-1st-RT.mp3

Steve Siebold: Khó làm giàu khi có 8 suy nghĩ sai lầm về tiền bạc

Steve Siebold: Khó làm giàu khi có 8 suy nghĩ sai lầm về tiền bạc
Không phải vì thiếu động lực mà chính vì thiếu niềm tin mới là thứ cản bước phần đông thế giới còn lại đạt được sự giàu có.

 

Đọc tiếpSteve Siebold: Khó làm giàu khi có 8 suy nghĩ sai lầm về tiền bạc

Ngày 28: Điều bạn muốn thu hút là tiền bạc, thì hãy cho đi tiền bạc.

Ngày 28: Điều bạn muốn thu hút là tiền bạc, thì hãy cho đi tiền bạc.

Có phải bạn đang suy nghĩ như thế này không?

“Tôi không có tiền để đem đi cho người khác, nhưng khi nào có tiền, tôi sẽ cho đi.”

Nếu bạn nghĩ như vậy, thì bạn sẽ không bao giờ có tiền. Cách nhanh nhất để thu hút những thứ bạn muốn đến với mình, đó là cho người khác điều ấy. Vậy nên nếu điều bạn muốn thu hút là tiền bạc, thì hãy cho đi tiền bạc.

Bạn có thể cho đi 10 đô la, 5 đô la hay 1 đô la. Cho đi bao nhiêu tiền không phải là điều quan trọng, hãy cứ cho đi. Số lượng và đối tượng cho đi không quan trọng, hãy chứ cho đi!

Share