Ngô Văn Hiếu -Sách: Good Luck – Bí mật của May mắn

ngovanhieu.net-Bi-mat-cua-may-man-

GIỚI THIỆU SÁCH:

Good Luck – Bí mật của May mắn – là cuốn sách nổi tiếng và độc đáo nhất được Nhà xuất bản Jossey-Bass xuất bản ngày 1/9/2004. Theo các công ty bản quyền châu Âu,Good Luck là cuốn sách đầu tiên trong lịch sử hiện đại bán được bản quyền dịch ra 15 ngôn ngữ trên thế giới trước khi được xuất bản ở bất kỳ quốc gia nào (chỉ được truyền miệng và qua Internet).

 

Đọc tiếpNgô Văn Hiếu -Sách: Good Luck – Bí mật của May mắn