Nghị Định Số 1 – Luật Đất Đai

Tên văn bản: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai – Bất động sản
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 01/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 06/01/2017
Trích dẫn: Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Link tải Văn Bản : Tại Đây

 

 

1 bình luận về “Nghị Định Số 1 – Luật Đất Đai”

Viết một bình luận