Hành Trình 197 ngày 17/07/2017 – 365 ngày.

Hành Trình 197 ngày 17/07/2017 – 365 ngày.

Mọi tôn giáo trên hành tinh này điều nói rằng chúng ta phải có NIỀM TIN. Niềm tin là khi bạn không thể thấy được "bằng cách nào", nhưng bạn biết chắc chắn rằng ngay khi bạn mơ ước, thì ước mơ ấy cũng sẽ được trao đến bạn. Và tất cả những gì bạn cần làm là thư giãn và cho phép Vũ trụ thu hút bạn đến với ước mơ của mình, cũng như thu hút ước mơ ấy đến với bạn. 

Viết một bình luận