Ngô Văn Hiếu-Hành Trình 195 ngày 15/07/2017 – 365 ngày.

Ngô Văn Hiếu, ngovanhieu, ngovanhieu.net, diaocthoidai, diaocthoidai.com

Khi bạn nhắm mắt lại và tưởng tượng mình đang có tiền, tưởng tượng bạn đang làm tất cả những thứ mình muốn với số tiền đó, thì khi ấy bạn đang tạo ra một hiện thực mới trong cuộc sống.

Tâm trí tiềm thức của bạn và quy luật hấp dẫn không thể biết được liệu điều gì đó là sự tưởng tượng hay đã là sự thật. Vậy nên, khi bạn tưởng tượng, quy luật hấp dẫn sẽ tiếp nhận các suy nghĩ và hình ảnh đó như thể bạn đang thật sự sống với điều bạn muốn, sau đó, quy luật sẽ mang những hình ảnh đó trở lại với bạn.

Khi đến một thời điểm mà sự tưởng tượng của bạn mang lại cảm giác thật sự, thì bạn biết rằng những điều ấy đã thâm nhập được vào tiềm thức của bạn, và quy luật hấp dẫn sẽ mang chúng đến với bạn.

Trả lời