#050 Hành Trình ngày 19/2/2021 – 365 ngày: Khi vui vẻ, tiền bạc sẽ đến với bạn.
Nếu bạn có yếu tố “cần tiền” phát ra trong những xung động của mình, thì bạn sẽ tiếp tục thu hút việc thiếu tiền. 

Bạn phải tìm ra cách để cảm thấy vui vẻ NGAY BÂY GIỜ, cảm thấy tốt đẹp NGAY BÂY GIỜ, và đắm chìm trong niềm vui NGAY BÂY GIỜ, mà không cần đến tiền bạc, bởi vì những cảm xúc tuyệt vời ấy chính là những điều mà bạn sẽ cảm thấy khi có tiền. 

Tiền bạc không mang lại niềm vui cho chúng ta – nhưng niềm vui sẽ mang lại tiền bạc.

050 Hành Trình ngày 19/2/2021 – 365 ngày, đã qua năm 2020 ngày 19/2/2020 – 365 ngày: ‘Buông bỏ’ là cảnh giới của bậc trí giả, ‘Buông thả’ là sai lầm của kẻ vô minh.


Viết một bình luận