⭐️⭐️⭐️ Ðể được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.Câu Chuyện: ”Quạ và thỏ”

Thấy Quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, Thỏ con hỏi:


Câu Chuyện: ”Quạ và thỏ”

Thấy Quạ ngồi trên cây cả ngày mà không làm gì, Thỏ con hỏi:

 

“Tôi có thể ngồi cả ngày mà không làm gì như anh không?”

“Tất nhiên, tại sao lại không”. – Quạ nói.

Vậy là Thỏ con ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Bỗng nhiên, Cáo già xuất hiện, vồ lấy Thỏ và ăn thịt.

-> Bài học kinh doanh: Ðể được ngồi không, bạn phải ngồi ở vị trí rất, rất cao.

Viết một bình luận