#313 Hành Trình ngày 08/11/2020 – 365 ngày: Một điều kỳ diệu về cuộc sống của bạn.
Dù cho bạn đang nghĩ gì, thì mỗi ngày trôi qua, bạn đều trở nên tốt đẹp hơn và tốt đẹp hơn nữa. Không có một cá thể nào có thể đi lùi ngược lại trong quy trình này. 

Bạn chỉ có thể tiến tới hoặc đi lên. Thậm chí có những lúc bạn cảm thấy mọi chuyện không hề trở nên tốt đẹp hơn chút nào, thì hãy tự nhắc bản thân rằng

– ngày hôm nay, bản thân bạn vốn đã tốt đẹp hơn nhiều so với ngày hôm qua.
313 Hành Trình ngày 08/11/2020 – 365 ngày, đã qua năm 2019 ngày 09/11/2019 – 365 ngày: Cái gì không phải của mình thì tranh giành cũng chẳng được.


Trả lời