#212 Hành Trình ngày 31/07/2019 – 365 ngày: Người có thể giới cấm được 3 điều này ắt họa rời xa, phúc tự đến

HANH TRINH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 212 ngày 31/7 /2018 – 365 ngày.
Đây mới là 6 loại của cải vô giá cha mẹ nên dành tặng con cái.[......]

Đọc tiếp#212 Hành Trình ngày 31/07/2019 – 365 ngày: Người có thể giới cấm được 3 điều này ắt họa rời xa, phúc tự đến

#211 Hành Trình ngày 30/07/2019 – 365 ngày: Có một mẫu người, thầy tướng số không thể xem đúng mệnh được

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 211 ngày 30/7/2018 – 365 ngày.
Xử trí tinh hoa khi 5 người này hỏi mượn tiền.[......]

Đọc tiếp#211 Hành Trình ngày 30/07/2019 – 365 ngày: Có một mẫu người, thầy tướng số không thể xem đúng mệnh được

#210 Hành Trình ngày 29/07/2019 – 365 ngày: Làm người thắng ở nhân cách, thua bởi quá so đo

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 210 ngày 29/7/2018 – 365 ngày.
Cổ nhân dạy: Kết giao với người cao thượng thì sẽ thăng hoa, với kẻ bại hoại thì bị kéo xuống.[......]

Đọc tiếp#210 Hành Trình ngày 29/07/2019 – 365 ngày: Làm người thắng ở nhân cách, thua bởi quá so đo

#208 Hành Trình ngày 27/07/2019 – 365 ngày: Rốt cuộc hạnh phúc là chi, tìm được ở chốn nào?

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 208 ngày 27/7/2018 – 365 ngày.
Muốn ôm chí lớn, trước hết phải bao dung được cha mẹ mình.[......]

Đọc tiếp#208 Hành Trình ngày 27/07/2019 – 365 ngày: Rốt cuộc hạnh phúc là chi, tìm được ở chốn nào?

#207 Hành Trình ngày 26/07/2019 – 365 ngày: Người thực sự thông minh thường là giả ngốc, kẻ khéo léo toan tính lại hoá hồ đồ

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 207 ngày 26/7/2018 – 365 ngày.
Bạn có biết vì sao bạn đang đánh mất niềm vui trong hiện tại?[.....]

Đọc tiếp#207 Hành Trình ngày 26/07/2019 – 365 ngày: Người thực sự thông minh thường là giả ngốc, kẻ khéo léo toan tính lại hoá hồ đồ

#205 Hành Trình ngày 24/07/2019 – 365 ngày: Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi, đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 205 ngày 24/7/2018 – 365 ngày.
“Phong độ, độ lượng, cao độ”, học được 3 kiểu tôn trọng này, đi đâu bạn cũng sẽ gặp quý nhân phù trợ. [......]

Đọc tiếp#205 Hành Trình ngày 24/07/2019 – 365 ngày: Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi, đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

#204 Hành Trình ngày 23/07/2019 – 365 ngày: Chịu được thống khổ mới có thể mạnh mẽ trưởng thành

HÀNH TRÌNH ĐÃ QUA NĂM 2018:

Hành Trình 204 ngày 23/7/2018 – 365 ngày.
8 điều trong một chữ Đức giúp cuộc đời phúc đức tràn đầy.[......]

Đọc tiếp#204 Hành Trình ngày 23/07/2019 – 365 ngày: Chịu được thống khổ mới có thể mạnh mẽ trưởng thành